Kariera

Przyjdź na staż i zostań na dłużej
Program Stażowy EDINA
Zapraszamy absolwentów uczelni do placówek weterynaryjnych Grupy EDINA na płatny staż w wymiarze pełnego etatu.
Staż trwa 4 miesiące.
Przez pierwsze dwa miesiące praca w charakterze opiekuna zwierząt, pomoc technikom weterynarii.
Przez kolejne dwa miesiące współpraca z lekarzami weterynarii. Czynna asysta przy zabiegach, operacjach, konsultacjach.
Atrakcyjne wynagrodzenie od samego początku.
Możliwość późniejszego zatrudnienia.
Co oferujemy?
Cały okres stażu odbywa się w doświadczonym zespole lekarzy i techników weterynaryjnych przy wsparciu dedykowanego mentora.
Zdobyta wiedza jest zgodna z najnowszymi standardami i procedurami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej w Europie i na świecie.
Umożliwiamy praktyczne wykorzystanie wiedzy opanowanej w ramach studiów oraz zdobycie umiejętności manualnych, tak bardzo potrzebnych na początku kariery.
Szkolenia wspierające profesjonalną obsługę klienta oraz umiejętności radzenia sobie na co dzień w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
Możliwość wyboru placówki w całej Polsce w ramach Grupy EDINA zgodnie z dziedziną zainteresowań stażysty.
Uzupełnienie wiedzy teoretycznej praktycznym doświadczeniem weterynaryjnym.
Możliwość kierunkowego rozwoju specjalistycznego.
Tutaj znajdziesz
nasze placówki
Umiejętności po stażu
Postępowanie w stanach nagłych u zwierząt.
Szycie ran skórnych i postępowanie z ranami trudno gojącymi się.
Przygotowanie sali chirurgicznej oraz asystowanie podczas zabiegów chirurgiznych.
Wykonywanie podstawowych badań: USG AFAST/TFAST.
Prawidłowe wykonywanie i pozyjonowanie pacjenta do zdjęć RTG.
Obsługa laboratorium weterynaryjnego: pobieranie prób do badań (krwi, moczu, cytologii) oraz interpretacja wyników.
Opieka oraz planowanie leczenia pacjenta szpitalnego.
Efektywne zaplanowanie wizyty i potrzebnych badań dodatkowych.
Prowadzenie rozmowy z klientem podczas wizyty.
Obsługa programu Klinika XP.
Cel Grupy EDINA
to partnerskie połączenie lokalnych praktyk w silną współpracującą grupę weterynaryjną.