O nas


 

Wspieramy rozwój lokalnych praktyk zachowując ich ducha, wartość marki oraz lojalność społeczności. Tworzymy unikatowy model placówek, który zapewnia długoterminową stabilność, większe zasoby i nowe szanse.

 


Nasz cel

Celem EDINA jest stworzenie kompleksowego systemu opieki weterynaryjnej, będącego synonimem bezkompromisowej jakości usług, łatwej dostępności i gwarancji pozytywnych doznań związanych z procesem leczenia i opieką nad zwierzętami towarzyszącymi.

 Nasza wizja

Wspieramy rozwój placówek weterynaryjnych, zachowując ducha, markę i dziedzictwo pierwotnego biznesu. Wierzymy w wyjątkową opiekę weterynaryjną zapewnianą przez lokalne praktyki weterynaryjne zarządzane przez ich zespoły. Chcemy, aby wszystkie nasze placówki były miejscami, w których lekarze weterynarii, technicy, groomerzy i recepcjonistki mogą cieszyć się pracą. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy model zapewniający doskonałą opiekę, satysfakcję Klienta oraz pracowników, prowadzący do rozwoju zrównoważonych, rozwijających się firm w ich lokalnych społecznościach. Uważamy, że jest to unikalne podejście, które zapewnia długoterminową stabilność, większe zasoby i nowe szanse.
 


Nasze wartości

Nasze podstawowe zasady wspierają wszystko, co robimy. Wierzymy, że te elementy zapewnią rozwój i stwarzają warunki do dostarczania wyjątkowej opieki dla naszych pacjentów.


 


Kim jesteśmy

Nasz Zespół tworzy kolektywna grupa liderów, którzy mają jasno określone cele i wyznaczoną drogę jak się tam dostać. Każdego dnia z pasją i pełnym zaangażowaniem zmieniają otaczający ich świat.
 
Aleksandra Gutkowska
Aleksandra Gutkowska, Prezes Zarządu
Wizjoner i skuteczny lider, potrafiący dostrzec innowacyjne pomysły i je urzeczywistniać. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami, wdrażania nowych biznesów, strategii i zarządzania zasobami ludzkimi. W szczególności specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw oraz fuzjach i przejęciach. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała wiele menadżerskich funkcji wśród czołowych firm w branży retail, finansowej i konsultingowej w Polsce i zagranicą. Posiada dyplomy najlepszych renomowanych uczelni europejskich o kierunku finansowym i ekonomicznym.
Dr Alicja Brzozowska
Dr Alicja Brzozowska, Członek Zarządu - Dyrektor Zarządzający
Lekarz medycyny, certyfikowany menadżer i doświadczony lider biznesu w zakresie zarządzania strategicznego, operacji i rozwoju biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży medycznej oraz farmaceutycznej. W przeciągu ostatnich 14 lat zajmowała najwyższe menadżerskie stanowiska w spółkach Medicover Group i współpracowała z Life Healthcare, a wcześniej przez 10 lat w branży farmaceutycznej. W tym czasie była odpowiedzialna za zarządzanie dużymi i wielostrukturowymi przedsiębiorstwami (takimi jak Szpital, sieć klinik ortopedycznych), efektywność operacyjną, wdrażanie strategicznych sojuszy oraz projekty fuzji i przejęć na rynkach międzynarodowych.
Anna Struniawska
Anna Struniawska, Dyrektor Operacyjny
Najwyższą jakość i praktyczność oferowanych usług dla Klientów legitymizuje od ponad 20 lat w roli menadżera odpowiedzialnego za rozwój sieci klinik medycznych i ich operacyjne zarządzanie. Ma doświadczenie w zarządzaniu budżetem placówek, oraz dużymi zespołami pracowników. Skutecznie realizuje strategiczne cele firmy poprzez stały rozwój efektywności, jakości i bezpieczeństwa działalności operacyjnej.
Albert Jarosz
Albert Jarosz, Dyrektor ds. Procesów i IT
Menadżer skoncentrowany na zarządzaniu zmianą i wdrażaniu nowych rozwiązań. Wiedzę w tym zakresie zdobywał przez ponad 20 lat na rynku funduszy inwestycyjnych oraz prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, wdrażaniu systemów IT, modelowaniu procesowym i zarządzaniu ludźmi. Brał udział w wielu innowacyjnych projektach, takich jak uruchomienie telemedycyny, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz systemu do zarządzania siecią klinik współpracujących.
Dawid Kosieradzki
Dawid Kosieradzki, Manager Finansowy
Menadżer z 10 letnim doświadczeniem w zarzadzaniu finansami w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz fuzji i przejęć. Brał udział w największych transakcjach M&A na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego zarówno po stronie sell-side, jak i buy-side. Obecnie w trakcie zdobywania międzynarodowego Certyfikatu CIMA dla profesjonalistów rachunkowości zarządczej.


EDINA należy do rodzinnej grupy z 30-letnim doświadczeniem w różnorodnych branżach w Polsce i zagranicą. Obecnie w portfolio znajduje się 10 spółek: